Smrkový a bukový výrobok

Nábytkom z masívu sa myslí aj výroba zo smrekového dreva, ktoré sa ťaží väčšinou v oblasti Beskýd. Ťažba je vykonávaná od 500m nv s nízkym prírastkom letného a zimného dreva, čo zaručuje vysokú kvalitu použitého materiálu (vysoká objemová hmotnosť, vyššiu pevnosť, nízka štiepateľnosť a väčšiu odolnosť proti vrypu). Drevo je prevažne ťažené v prvej zrná miere tzn. prvá miera od pňa, toto zaisťuje minimálny počet hŕč.

 

Vysoká estetickosť

Škárovka má radiálny rez s minimom fládrů, zaručuje tým vysokú estetickosť pohľadu. Na smrekový výrobok je použitý ekologický vodou riediteľný lak. Nábytkom z masívu sa myslí aj výroba z bikových drevín, ktoré sa často ťaží z lesov východného Slovenska z výberového reziva jemne pareného, ​​čím dochádza k zjednoteniu farebnej kresby letokruhov. Škárovka je vyrábaná zo sušených hranolov, a tým je zaistená farebná homogenita povrchu bez svetlých pruhov.